Wyjeżdżamy na wakacje i zostawiamy klucze do mieszkania sąsiadowi, aby podlewał kwiaty i doglądał naszej nieruchomości. To wciąż bardzo częste rozwiązanie w przypadku wyjazdów na dłużej. Niestety okazuje się, że może negatywnie wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela w przypadku jakiejś szkody, która miała miejsce podczas naszej nieobecności.

Ochrona przed ryzykiem

W związku z zagrożeniem, którego nie można zawsze przewidzieć, ubezpieczenie mieszkania może obejmować elementy stałe i ruchome. Dla poszczególnych elementów ryzyko jest inne, więc powinno to być wyszczególnione w naszej polisie ubezpieczeniowej. Elementy stałe, to wszystkie okna, drzwi wykładziny ścian, podłogi, a także armatura sanitarna i instalacje techniczne. Natomiast do elementów ruchomych zaliczyć trzeba wszystkie meble, sprzęt RTV, AGD, komputery, a także przedmioty, które uznamy za wartościowe. W przypadku elementów stałych ochrona obejmuje zdarzenia losowe takie jak pożar, powódź, huragan, czy gradobicie. Jeśli chodzi o elementy ruchome, dodatkowo objęte są ochroną od kradzieży i dewastacji.

Polisa, a wyłączenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania jest jednoznaczne z akceptacją warunków umowy, jakie są dostępne w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Określają one, co dokładnie objęte jest ochroną, jaki jest zakres ubezpieczenia i jakie są przy tym wyłączenia. Wyłączenia trzeba rozumieć jako wszystkie przypadki, w których firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania pomimo zaistnienia zdarzenia, które jest opisane w umowie. Wyłączenia mogą obejmować również rodzaj mienia (chyba że jest inny zapis w umowie). W takiej sytuacji, jeśli nie zgłosiliśmy cennych przedmiotów do ubezpieczenia, a zostały one uszkodzone, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Dotyczy to przedmiotów zabytkowych, cennych takich jak stara biżuteria, markowa porcelana, srebrna zastawa. Wyłączenia dotyczą również dzieł sztuki, papierów wartościowych, dokumentów, kart płatniczych itp.

Brak odszkodowania

Takie sytuacje są częstym powodem rozczarowania i zdziwienia poszkodowanych w czasie likwidacji szkody. Oczywiście powinniśmy też wiedzieć, że ponadstandardowe warunki ubezpieczenia, dotyczące wszystkich cennych przedmiotów wymagają dodatkowej opłaty, która często jest bardzo wysoka. Ubezpieczenie mieszkania wymaga również odpowiedniego zabezpieczenia mieszkania. Brak antywłamaniowych drzwi, specjalnych zamków mogą również wpłynąć na negatywną odpowiedź ubezpieczyciela. Wpływ na decyzję o wypłacie odszkodowania ma także zabezpieczenie kluczy do mieszkania. Co to oznacza? Przekazywanie ich sąsiadom lub pożyczanie komuś może spowodować realne zagrożenie, a w rezultacie brak odszkodowania.

Co to oznacza?

Ubezpieczenie jest bardzo zawiłą umową, która niekoniecznie jest sformułowana dla dobra klienta. Szczególnie ubezpieczenie mieszkania, które jest indywidualne i tak naprawdę sami określamy wartość i kwotę na jaką ubezpieczymy naszą nieruchomość. Przed podpisaniem umowy, trzeba bardzo dokładnie zapoznać się z OWU, a także z samą polisą i wypytywać o wszystkie niejasne punkty, które tam znajdziemy.