Lokaty bankowe są narzędziem oszczędzania wielu Polaków. Dzieje się tak, gdyż zarabianie na nich nie wymaga profesjonalnej wiedzy, ani wolnego czasu. Co ważne, lokata bankowa jest pozbawiona ryzyka. Nie ma zatem możliwość utraty środków, które inwestujemy. Zarabiamy na lokacie bankowej dzięki temu, iż środki na nią wpłacone podlegają oprocentowaniu. Na tej zasadzie każda złotówka wpłacona na lokatę generuje odsetki. Niestety, zyski z lokat bankowych są opodatkowane. Mowa tu o 19% podatku od zysków kapitałowych. To bank nalicza ten podatek i odprowadza go do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu obowiązek ten nie ciąży na nas, co jest dodatkowym plusem lokat bankowych.

Promocyjne oprocentowanie

Jedną z podstawowych promocji, jaką banki wprowadzają chcąc znaleźć klientów na swoje lokaty jest oprocentowanie. Ulega ono znacznemu podwyższeniu w stosunku do średniej rynkowej i tego co oferowały lokaty bankowe danego banku przed promocją. Niestety z takich promocji mogą zazwyczaj korzystać jedynie nowi klienci. Takie lokaty są również krótkookresowe. Zazwyczaj nie przekraczają trzech miesięcy. Szkoda, bo najlepsze lokaty bankowe w promocji dają zarobić naprawdę nieźle.

Prezenty w ramach lokat bankowych

Częstą praktyką jest także kuszenie klientów do otwarcia lokaty za pomocą prezentów. Najczęściej przyjmują one postać telefonu komórkowego lub tabletu. Polega to na tym, że za otwarcie depozytu otrzymuje prezent. Tu jednak zazwyczaj trzeba spełnić dodatkowe kryteria. Kwota lokaty musi być wysoka lub też będziemy zmuszeni do zadeklarowani, że na konto ROR w tym samym banku będzie wpływała określona suma miesięcznie lub po prostu wynagrodzenie. Takie konto będziemy musieli założyć razem z lokatą lub też posiadać je już wcześniej.

Lokata bankowa jako produkt wiązany

Lokaty bankowe, które oferują atrakcyjne oprocentowanie lub prezenty bardzo często mają za zadanie przyciągnąć klienta do szerszej gamy usług banku. Dlatego też, aby skorzystać z takiej lokaty należy skorzystać także z innego produktu banku. Bardzo często jest to lokata bankowa z funduszem inwestycyjnym lub też z rachunkiem bankowym. W przypadku funduszu konieczne jest przeznaczenie na niego określonej kwoty, zaś w przypadku rachunku najczęściej konieczne są określone wpływy.

Sprawdź także aktualny ranking lokat online, który pomoże w wyborze oferty banku.